Już dziś rozpoczyna się II Kongres "Edukacja Równych Szans" pod patronatem Reedukacja.pl
Autor: Redakcja Reedukacja.pl

Dzisiaj (30 maja 2016 r.) rozpoczyna się dwudniowy II Kongres Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Edukacja Równych Szans (Kongres ERS). Wydarzenie objęte zostało patronem medialnym internetowego serwisu pedagogicznego Reedukacja.pl.

ERS

Patronat medialny:

Logo_Reedukacja.pl
 

II Kongres Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Edukacja Równych Szans to:
  • Wybitni eksperci ds. edukacji, oświaty i pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • 23 godziny konsultacji i prezentacji najlepszych praktyk, 2 dni intensywnych debat i networkingu, seminaria w 4 blokach tematycznych
  • Wśród ekspertów prowadzących seminaria znajdują się m.in. p. Dorota Żyro (Ośrodek Rozwoju Edukacji), prof. Jacek Pyżalski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. Roman Dolata (IBE, Uniwersytet Warszawski).
  • Goście specjalni, praktycy i specjaliści z sektora edukacji, grono wybitnych ekspertów i profesorów
Obecnie w większości krajów europejskich toczy się dyskusja na temat różnorodności w edukacji, wdrażania edukacji włączającej, czy o potrzebie indywidualnego podejścia do każdego ucznia. Wprowadzanie zintegrowanych rozwiązań odpowiadających na te wyzwania jest priorytetem polityki oświatowej większości państw. I choć zawsze „nowe” niesie ze sobą dużo pytań i wątpliwości, to w Polsce są już dziesiątki przykładów samorządów, placówek pomocy psychologiczno-pedagogicznej, szkół i innych instytucji, które wdrażają innowacyjne modele współpracy w celu wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rówieśników, z których każdy jest indywidualnością.

Takie otwarte myślenie, chęć wprowadzenia zmian i dzielenia się zdobytymi doświadczeniami przyświeca organizatorom i uczestnikom tegorocznej edycji Kongresu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Edukacja Równych Szans (Kongres ERS). Pierwsza edycja Kongresu miała miejsce w 2014 roku i zgromadziła niemal 200 uczestników. Tak jak w 2014, tak i 2016 roku serwis Reedukacja.pl patronuje temu ważnemu wydarzeniu w Polsce.

Kongres ERS to moc przykładów współpracy, dobrych praktyk, ciekawych materiałów i wyników badań, które mogą stanowić wsparcie w realizacji zadań wynikających z przepisów prawa. W opinii dotychczasowych uczestników jest to także wydarzenie inspirujące do podejmowania wspólnych działań na rzecz uczniów niepełnosprawnych przez nauczycieli, dyrektorów przedszkoli/szkół, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, rodziców, organów prowadzących oraz pracowników kuratoriów oświaty, organizacji i instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny.

Organizator wydarzenia PCG Edukacja przygotował dwa dni pełne wykładów, sesji roboczych, seminariów, paneli i dyskusji merytorycznych w ramach czterech bloków tematycznych:
  • Partnerstwo instytucji małych i dużych
  • Wyzwania, rozwiązania i nowe możliwości w szkołach
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna wokół ucznia
  • Narzędziownia – elementy warsztatu pracy.
Nie zabraknie również okazji do networkingu i konsultacji z ekspertami. Zaproszeni prelegenci – praktycy i specjaliści z sektora edukacji – podzielą się sprawdzonymi rozwiązaniami i skutecznymi metodami ze swojego warsztatu pracy, a grono wybitnych ekspertów i profesorów zaprezentuje najnowsze wyniki badań.


Szczegółowe informacje: www.pcgpolska.pl/kongres_ers


Pobierz i zobacz: PROGRAM ERS (plik PDF)