Kongres "Edukacja Równych Szans" pod patronatem Reedukacja.pl
Autor: PCG Edukacja

W dniach 30 i 31 maja 2016 r. odbędzie się Kongres Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Edukacja Równych Szans (Kongres ERS). Wydarzenie zostało objęte patronem medialnym przez internetowy serwis pedagogiczny Reedukacja.pl.

Szkoła dobra dla dzieci ze specjalnymi potrzebami jest lepszą szkołą dla wszystkich.
Bengt Lindquist

ERS

Patronat medialny:

Logo_Reedukacja.pl
 

Obecnie w większości krajów europejskich toczy się dyskusja na temat różnorodności w edukacji, wdrażania edukacji włączającej, czy o potrzebie indywidualnego podejścia do każdego ucznia. Wprowadzanie zintegrowanych rozwiązań odpowiadających na te wyzwania jest priorytetem polityki oświatowej większości państw. I choć zawsze „nowe” niesie ze sobą dużo pytań i wątpliwości, to w Polsce są już dziesiątki przykładów samorządów, placówek pomocy psychologiczno-pedagogicznej, szkół i innych instytucji, które wdrażają innowacyjne modele współpracy w celu wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rówieśników, z których każdy jest indywidualnością.

Takie otwarte myślenie, chęć wprowadzenia zmian i dzielenia się zdobytymi doświadczeniami przyświeca organizatorom i uczestnikom tegorocznej edycji Kongresu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Edukacja Równych Szans (Kongres ERS). Pierwsza edycja Kongresu miała miejsce w 2014 roku i zgromadziła niemal 200 uczestników. Tak jak w 2014, tak i 2016 roku serwis Reedukacja.pl patronuje temu ważnemu wydarzeniu w Polsce.

Kongres ERS to moc przykładów współpracy, dobrych praktyk, ciekawych materiałów i wyników badań, które mogą stanowić wsparcie w realizacji zadań wynikających z przepisów prawa. W opinii dotychczasowych uczestników jest to także wydarzenie inspirujące do podejmowania wspólnych działań na rzecz uczniów niepełnosprawnych przez nauczycieli, dyrektorów przedszkoli/szkół, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, rodziców, organów prowadzących oraz pracowników kuratoriów oświaty, organizacji i instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny.

Organizator wydarzenia PCG Edukacja przygotował dwa dni pełne wykładów, sesji roboczych, seminariów, paneli i dyskusji merytorycznych w ramach czterech bloków tematycznych:
  • Partnerstwo instytucji małych i dużych
  • Wyzwania, rozwiązania i nowe możliwości w szkołach
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna wokół ucznia
  • Narzędziownia – elementy warsztatu pracy.
Nie zabraknie również okazji do networkingu i konsultacji z ekspertami. Zaproszeni prelegenci – praktycy i specjaliści z sektora edukacji – podzielą się sprawdzonymi rozwiązaniami i skutecznymi metodami ze swojego warsztatu pracy, a grono wybitnych ekspertów i profesorów zaprezentuje najnowsze wyniki badań.

Szczegółowe informacje o II edycji Kongresu Edukacja Równych Szans, programie i warunkach organizacyjnych można znaleźć na stronie www.pcgpolska.pl/kongres_ers


Pobierz i zobacz: PROGRAM ERS (plik PDF)