Przyczyny zaburzeń artykulacji zlokalizowane w układzie obwodowym - nowość wydawnicza pod patronatem medialnym serwisu Reedukacja.pl
Autor: Redakcja Reedukacja.pl

Redakcja serwisu Reedukacja.pl pragnie poinformować, że na rynku wydawniczym pojawiła się książka pt. "Przyczyny zaburzeń artykulacji zlokalizowane w układzie obwodowym" autorstwa Ewy Jeżewskiej-Krasnodębskiej. Publikacja ukaże się nakładem Oficyny Wydawniczej IMPULS i została objęta patronatem medialnym serwisu Reedukacja.pl.

Z recenzji prof. dr hab. Anny Kowalskiej:
Godną uznania cechą książki jest ścisłe powiązanie wiadomości teoretycznych z praktyką logopedyczną. Warto zwrócić uwagę, że wskazówki dotyczące terapii są bardzo często zawarte także w teoretycznych opisach diagnozowanych zaburzeń. Uważam to za wielką wartość – publikacja w części diagnostycznej nie jest ograniczona do suchego, naukowego komunikatu, ale pokazuje stosunek logopedy praktyka do dziecka […]. Bardzo mi się taki układ podoba.

Przyczyny zaburzeń artykulacji

Patronat medialny:

Logo_Reedukacja.pl
 

Tematyka tej książki wiąże się ściśle z przedmiotem badań logopedii, która obejmuje dziedziny czterech nauk: językoznawstwa, medycyny, pedagogiki i psychologii. Wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska logopedycznego, Autorka opisuje niewystarczająco omówione dotąd te zagadnienia zaburzeń wymowy, które są uwarunkowane anomaliami w budowie narządów nasady oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem aparatu artykulacyjnego.

Niniejsza publikacja skierowana jest przede wszystkim do logopedów, studentów logopedii, pedagogów specjalnych, a także rodziców dzieci z zaburzeniami mowy. Omówiono w niej szczegółowo nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu aparatu artykulacyjnego. Ponadto zaprezentowano propozycje kart do diagnozy logopedycznej dotyczącej biologicznych uwarunkowań mowy, tj. kart do badania: sprawności języka i warg, budowy aparatu artykulacyjnego oraz czynności fizjologicznych w obrębie aparatu artykulacyjnego, a także kwestionariusz wywiadu z rodzicami.


Szczegóły dotyczące publikacji dostępne w serwisie Reedukacja.pl w module LITERATURA