Jubileuszowe 25. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA” pod patronatem serwisu Reedukacja.pl - sprawdź program
Autor: Redakcja Reedukacja.pl

W dniach 25.-26. września 2015 r. odbędzie się Jubileuszowe 25. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA”. To kontynuacja wieloletniego sympozjum, które dotychczas organizowane było w Krakowie. Jubileuszowe Sympozjum odbędzie się tym razem w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Serwis Reedukacja.pl z wielką przyjemnością objął również i w tym roku patronatem medialnym to niezwykle ważne wydarzenie naukowe.

Patronat Medialny:
Reedukacja.pl


Logo EduNews


Logo Edukacja i Dialog


Celem sympozjum jest wymiana naukowych poglądów oraz prezentacja praktycznych doświadczeń związanych z przemianami zachodzącymi w szeroko pojętym procesie edukacji pod wpływem rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także oddziaływaniem mediów cyfrowych na współczesnego człowieka. Organizatorzy Sympozjum każdego roku pragną zwrócić uwagę, że współczesne media to już nie tylko narzędzia umożliwiające przesyłanie informacji w czasie bądź przestrzeni oraz komunikację ludzi i maszyn, ale to także społeczne i kulturowe praktyki wytworzone przez te technologie.

PROGRAM SYMPOZJUM:

PIĄTEK, 25 września 2015


10.00-10.45
UROCZYSTE OTWARCIE SYMPOZJUM

10.45-12.00
OBRADY PLENARNE część 1

Prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
Mass media i rekonstrukcje tożsamości w globalnym świecie

Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Wykorzystanie techniki automatycznego rozumienia jako elementu systemu kontroli wiedzy w systemach e-kształcenia

Prof. zw. dr hab. Tomasz Goban-Klas, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów
Praca i wyzysk w mediach społecznościowych, czyli Tom Sawyer w globalnej wiosce

Prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Morbitzer, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza
Efekt cieplarniany w edukacji

Prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk, Uniwersytet Śląski, Katowice
Analiza wybranych zjawisk i procesów w cyberprzestrzeni

12.00-12.30
PRZERWA KAWOWA

12.30-14.00
audytorium MAXIMUM

Uroczyste posiedzenie Senatu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej – wręczenie statuetek „Edukator Roku 2015”
Prof. dr. hab. Bogusławowi Śliwerskiemu dr. h.c. i Prof. zw. dr. hab. Zbyszko Melosikowi

przedstawienie sylwetek Laureatów
laudacje (Prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki, Prof. dr hab. Beata Przyborowska)
wręczenie statuetek „Edukator Roku 2015”
wykład prof. zw. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego dr. h.c. nt. „Edukacja autorska w XXI wieku”
koncert artystyczny

14.00-15.15
OBRADY PLENARNE część 2

Prof. zw. dr hab. Janusz Gajda, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Warszawa
Populizm i manipulacja w sferze publicznej i mediach istotnym zagrożeniem nie tylko dla demokracji

Prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
Medialne reprezentacje Eton College – między arystokracją a Gangnam style

Prof. zw. dr hab. Bronisław Siemieniecki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Kognitywistyczna teoria mediów – zarys problemów

Prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza
Media społecznościowe i crowdsourcing w prewencji współczesnych zagrożeń

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta, Politechnika Koszalińska, Koszalin
Media w edukacji dla ochrony zdrowia i życia

mgr Marek Konieczniak, VULCAN Sp. z o.o., Wrocław
Budzące się szkoły jutra

mgr Elżbieta Bowdur, Stowarzyszenie Kiss, Katowice
Best Practice Award dla Stowarzyszenia KiSS

15.15-16.00
PRZERWA OBIADOWA


14.00-15.15
SESJA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ i NAUCZYCIELI  część 1

Prof. nadzw. dr hab. Lech Mankiewicz, Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
Wspieranie samodzielnej nauki na platformie Khan Academy w języku polskim – przegląd możliwości

mgr inż. Zdzisław Nowakowski, Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Mielec
Edukacja w przestrzeni pozaszkolnej – program LEONARDO

mgr Noemi Gryczko, Cortland Sp. z o.o.
Pozytywne zdarzenia w bibliotekach iPadowych

mgr inż. Sebastian Wasiołka, Young Digital Planet, Gdynia
Trendy w nowoczesnej edukacji

16.00-18.45
OBRADY PLENARNE - część 3

Prof. nadzw. dr hab. Józef Kloch, Prof. nadzw. dr hab. Monika Marta Przybysz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
Kościół w social media i social media w Kościele w Polsce na przykładzie serwisu społecznościowego Twitter

Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Gogołek, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
O pewnym modelu komputeryzacji nauczania

Prof. nadzw. dr hab. Władysław Błasiak, dr Małgorzata Godlewska, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
Eye-tracking w badaniach edukacyjnych

Prof. nadzw. dr hab. Norbert G. Pikuła, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
Senior w przestrzeni medialnej

Prof. nadzw. dr hab. Joanna M. Łukasik, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
Obraz polskiego nauczyciela w mediach

Prof. nadzw. dr hab. Lech Mankiewicz, Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
My a cyfrowa rewolucja w dydaktyce

Prof. zw. dr hab. Maciej M. Sysło, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Jak moglibyśmy się uczyć, II (As We May Learn)

Prof. nadzw. dr hab. Janusz Miąso, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
Wzmacnianie tożsamości realnej pedagogicznym wyzwaniem chwili w kontekście procesu wirtualnej detożsamizacji

Prof. nadzw. dr hab. Hanna Batorowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
Konsumpcja informacji a sztuka jej przetwarzania

Prof. nadzw. dr hab. Jacek Pyżalski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
Pozytywne wykorzystanie Internetu przez dzieci i młodzież

Prof. nadzw. dr hab. Maciej Tanaś, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa
Media cyfrowe – przestrzeń badań i refleksji dydaktycznej

dr Robert Małoszowski, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
O symbiozie sztuki i technologii we współczesnej kulturze

mgr inż. Bohumír Soukup, SGP Systems, Czechy
Nauka programowania zamiast przedmiotu informatyka w szkołach podstawowych

mgr Jarosław Lipszyc, Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa
Po co nam edukacja medialna?

dr Marzena Żylińska, Young Digital Planet, Gdynia
Ułatwianie przez utrudnianie. Co badacze mózgu mówią o zastosowaniu nowych technologii w szkole

18.45-19.00
PRZERWA KAWOWA

16.00-18.45
SESJA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ i NAUCZYCIELI część 2

mgr Marcin Polak, EDUNEWS, Warszawa
Model SAMR, czyli o (sensownym) wykorzystaniu technologii w nauczaniu

mgr Marcin Polak, EDUNEWS, Warszawa, Jacek Ścibor, Superbelfrzy RP
Optymalne wykorzystanie technologii edukacyjnych w szkole

mgr Marta Florkiewicz-Borkowska, Publiczne Gimnazjum nr 3, Pielgrzymowice
Edukacyjne aplikacje z emocjami w tle

mgr inż. Lechosław Hojnacki, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM, Bielsko-Biała
Sieć współpracy nauczycieli uczących z wykorzystaniem mobilnych technologii

mgr Barbara Halska, Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego, Jastrzębie Zdrój
Wykorzystanie TIK we współczesnych szkołach – rezultaty pierwszego etapu badań własnych

mgr Witold Kołodziejczyk, Edukacja i Dialog, Warszawa
W trosce o holistyczny wymiar ucznia

WARSZTATY – prowadzący mgr Witold Kołodziejczyk i dr Danuta Morańska
Tablety w edukacji

19.00-19.45 DYSKUSJA nt. Neurodydaktyczna perspektywa uczenia się w cyfrowym świecie

20.15-21.30
WIECZÓR PRZY ŚWIECACH
Hotel „Cumulus”, Będzin, ul. Sportowa 3
sala bankietowa, niski parterSOBOTA, 26 września 2015

9.00-11.00
OBRADY PLENARNE część 4

Prof. nadzw. dr hab. Mariusz Zbigniew Jędrzejko, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza
Technologiczne kompetencje rodziców cyfrowych tubylców – psychospołeczne konsekwencje narastających dysproporcji

Prof. nadzw. dr hab. Marlena Plebańska, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe PAN, Poznań
Otwarta Edukacja

Prof. nadzw. dr hab. Michał Ostrowicki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Zdaj egzamin u bota

Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Potyrała, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, mgr Anna Michniewska, Gimnazjum nr 16, Kraków
Wpływ mediów na transformacje społeczne

Prof. nadzw. dr hab. Ryszard Pęczkowski, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
Meandry polskiego prawa oświatowego

Prof. nadzw. dr hab. Marta Wrońska, dr Edward Tlałka, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
Eksplozja informacji versus eksplozja ignorancji

Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Spendel, Uniwersytet Śląski, Katowice
Cyfrowa rewolucja?! Matrix?! WHY not?

Prof. zw. dr hab. Hanna Gulińska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
Wizualizacja w e-nauczaniu

dr Danuta Morańska, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza
Między kredą a tablicą interaktywną – w stronę nowoczesnej szkoły

11.00-11.30
PRZERWA KAWOWA

11.30-13.30
OBRADY PLENARNE część 5

Prof. nadzw. dr hab. Grażyna Penkowska, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
E-learning w dobie MOOC’s

dr Krzysztof Gurba, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków
Trendy rozwoju MOOC-ów

Prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Kiedrowicz, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego, Radom
Zaawansowanie społeczeństwa informacyjnego w różnych grupach wiekowych

Prof. nadzw. dr hab. Paweł Topol, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
Edukacja 3D w świetle wybranych koncepcji pedagogicznych

Prof. nadzw. dr hab. inż. Jolanta Zielińska, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
Problemy wykorzystania Internetu przez osoby z niepełnosprawnością

dr Elżbieta Maria Minczakiewicz, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza
Media w kreowaniu wizerunku osób niepełnosprawnych oraz podnoszeniu poziomu jakości życia i funkcjonowania społecznego

dr Michał Borda, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej, Sosnowiec
Życie duchowe jako antidotum na samotność globalnego nastolatka

mgr Piotr Boroń, V Liceum Ogólnokształcące, Kraków
Wątki edukacji medialnej w kampaniach prezydenckich w Polsce
w latach 1989-2010

mgr Anna Grzegory, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Logofigle, Łódź
Wykorzystywanie TIK w uczeniu komunikowania się małych dzieci

mgr inż. Dariusz Andrzejewski, Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II, Września
Mobilny uczeń – mobilny nauczyciel, czyli po co szkole technologia

13.30-14.00
PRZERWA KAWOWA

14.00-15.45
OBRADY W SEKCJACH - SEKCJA A

dr Emilia Musiał, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
Szkoła w cyfrowym świecie – w stronę idei partnerstwa

dr Ewa Zawisza, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
Nowe media a mózg dziecka w rozwoju poznawczym – primum non nocere

dr Justyna Bluszcz, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa
Media w rozwoju zawodowym człowieka – wybrane aspekty

dr Kamilla Wasilewska, Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych, Koszalin
Profesjonalizm nauczyciela źródłem sukcesu pedagogicznego – dylematy
i oczekiwania społeczne

dr Magdalena Wasilewicz, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
Język (polski?) w komunikacji pokolenia ery mediów

dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego, Radom
Współczesna rodzina w immersyjnym świecie mediów cyfrowych

dr Bożena Dusza, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
Szkolne problemy uczniów i rola mediów w ich rozwiązywaniu

mgr Piotr Karaś, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
Edukacja mobilna jako poszerzone środowisko edukacyjne

dr Paweł Buchwald, dr Danuta Morańska, mgr inż. Krzysztof Orzechowski, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza
Wykorzystanie narzędzi informatycznych do symulacji w procesie edukacji

14.00-15.45
OBRADY W SEKCJACH - SEKCJA B

dr Małgorzata Klisowska, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
Aspekty aplikacyjne technologii informacyjno-komunikacyjnych w kontekście poglądowości pośredniej w nauczaniu-uczeniu się fizyki

dr Tomasz Huk, Uniwersytet Śląski, Katowice
Cyfrowa ewolucja pisania i odczytywania informacji

dr Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
Szkolne środowisko uczenia się jako przestrzeń budowania i wzmacniania kompetencji informacyjnych młodzieży

Marek Hallada, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
Komputery i Internet – szanse i zagrożenia w kształceniu i wychowaniu

dr Małgorzata Pietrzak, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Film transmedialny – doświadczenia realizacyjne z projektu edukacyjnego

dr inż. Andrzej Wołodźko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Stare media wobec zmian nowych technologii

dr Iwona Samborska, Uniwersytet Śląski, Katowice
Środowisko życia dziecka i jego potencjał edukacyjny

dr Beata Godejord, Nesna University College, Norwegia
Learning in Networks: Dialogue with Educational Change

dr Bożena Marzec, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza
Kształtowanie postaw w szkole w ocenie uczniów, rodziców i nauczycieli na podstawie wyników ewaluacji zewnętrznej

14.00-15.45
OBRADY W SEKCJACH - SEKCJA C

mgr Karol Kowalczuk, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
Umiejętność projektowania gier komputerowych jako kluczowa kompetencja przyszłych cyfrowych nauczycieli

mgr Katarzyna Stachowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
Wielozadaniowość jako czynnik determinujący jakość i powodzenie terapii funkcji poznawczych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

mgr Roman Solecki, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
Podstawy psychoprofilaktyki zagrożeń medialnych

mgr Marlena Pieniążek, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
Działalność prospołeczna z perspektywy wolontariuszy – przekaz medialny a rzeczywistość

mgr Izabela Rudnicka, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, Warszawa
Zamienność i współdziałanie obszarów edukacji z udziałem nowych technologii. Od infografiki do rozszerzonej rzeczywistości

mgr Grzegorz Polański, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
Pokolenie X i pokolenie Y – analiza wybranych aspektów funkcjonowania.
Raport z badań

mgr Kinga Cybulska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
Retoryka komunikacji marki w Internecie na przykładzie wybranych komercyjnych akcji edukacyjnych

15.45
PODSUMOWANIE i ZAKOŃCZENIE SYMPOZJUM
OBIAD


Weź udział w Sympozjum: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


KOMITET ORGANIZACYJNY:

prof. Janusz Morbitzer – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
e-mail: jmorbitzer@wsb.edu.pl

dr Małgorzata Kitlińska-Król – Sekretarz Sympozjum

dr Danuta Morańska

e-mail: cme@wsb.edu.pl, tel. +48 32 295 93 42, fax. +48 32 295 93 44


Więcej informacji: http://www.wsb.edu.pl/cme


Zobacz także:
20. Sympozjum Naukowe CZŁOWIEK MEDIA EDUKACJA - obszerna relacja serwisu Reedukacja.pl (24.-25.09.2010)

21. Sympozjum Naukowe CZŁOWIEK MEDIA EDUKACJA - obszerna relacja serwisu Reedukacja.pl (23.-24.09.2011)

22. Sympozjum Naukowe CZŁOWIEK MEDIA EDUKACJA - obszerna relacja serwisu Reedukacja.pl (28.-29.09.2012)

23. Sympozjum Naukowe CZŁOWIEK MEDIA EDUKACJA - obszerna relacja serwisu Reedukacja.pl (27.-28.09.2013)