Zaburzenia płynności mowy - teoria i praktyka - pobierz książkę bezpłatnie
Autor: dr Katarzyna Węsierska (logopeda, pedagog, nauczyciel akademicki)

Wieloautorska monografia "Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka" to efekt pracy ludzi z pasją, dla których ważne są bezinteresowne upowszechnianie wiedzy i doświadczeń praktycznych w dziedzinie logopedii. Publikacja powstała na rzecz poprawy jakości życia ludzi zmagających się z zaburzeniami płynności mowy.

Zagadnieniom zaburzeń płynności mówienia od lat wiele uwagi poświęca się na Uniwersytecie Śląskim. Z inicjatywy Olgi Przybyli – kierownik Podyplomowego Studium Logopedii i Medialnej Emisji Głosu Uniwersytetu Śląskiego – oraz Mieczysława Chęćka organizowane są coroczne konferencje Świat, który rozumie jąkanie. Konferencje towarzyszące obchodom Międzynarodowego Dnia Osób Jąkających się przyczyniają się
do podnoszenia świadomości społeczeństwa na temat jąkania.

Właśnie tym zagadnieniom Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego poświęcił jedną z kolejnych z cyklu konferencji logopedycznych. Międzynarodowa konferencja logopedyczna Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka (ang. Fluency Disorders: Theory and Practice), która odbyła się we wrześniu 2014 roku, skierowana była do szerokiego grona odbiorców – teoretyków i praktyków w dziedzinie logopedii. Jej celem było nie tylko upowszechnianie osiągnięć oraz j celem było nie tylko upowszechnianie osiągnięć oraz najnowszych wyników badań w zakresie balbutologopedii, ale również zaprezentowanie działalności naukowo-badawczej, szczególnie zagadnień związanych z wdrażaniem skutecznych strategii profilaktyczno-diagnostyczno-terapeutycznych.
 
Pokłosiem tego wyjątkowego wydarzenia jest tom "Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka". Publikacja zawiera wyniki badań i przemyślenia naukowców reprezentujących polskie i zagraniczne ośrodki akademickie. Na kartach tego tomu czytelnik znajdzie prace ilustrujące doświadczenia praktyczne logopedów zaangażowanych na co dzień w pracę z osobami z zaburzeniami płynności mowy. Współpraca z wybitnymi zagranicznymi specjalistami, takimi jak Marilyn Langevin, Kenneth O. St. Louis, Isabella Reichel czy Yvonne van Zaalen, którzy zaangażowali się w działania Komitetu Naukowego wspomnianej konferencji, umożliwiła również włączenie ich tekstów do tej monografii.

 
Zaburzenia płynności mowy - teoria i praktyka

Publikacja dostępna jest do bezpłatnego pobrania ze strony Wydawcy – Komlogo:
http://www.komlogo.pl/index.php/pliki-do-pobrania/category/4-ksiazki