Poniżej zamieszczamy ogólne zasady publikowania materiałów w serwisie Reedukacja.pl. Prosimy zapoznać się z nimi przed wysłanie jakichkolwiek materiałów do naszej Redakcji.

ZASADY PUBLIKACJI w serwisie Reedukacja.pl:

1. Zamieszczenie publikacji na stronach internetowego serwisu pedagogicznego Reedukacja.pl jest nieodpłatne.

2. Możliwość bezpośredniej publikacji materiałów posiadają wyłącznie osoby zarejestrowane w serwisie Reedukacja.pl. Informujemy, że rejestracja jest prosta i bezpłatna.

3. Osoba przekazująca materiał do publikacji wyraża zgodę na bezterminowe umieszczenie materiału w serwisie Reedukacja.pl i oświadcza, że przesyłany materiał jest jej autorstwa.

4. Przekazywanie materiałów odbywać się może wyłącznie wg zasad obowiązujących w serwisie Reedukacja.pl (szczegóły dostępne w module WSPÓŁTWORZENIE SERWISU).

5. O publikacji przesłanych materiałów decyduje Redakcja serwisu Reedukacja.pl.

6. Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo redagowania oraz dokonywania skrótów.

7. Autor materiału opublikowanego w serwisie Reedukacja.pl zostanie poinformowany o tym fakcie drogą elektroniczną – wiadomość wysłana zostanie na adres e-mail podany podczas rejestracji Użytkownika w Serwisie.

8. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności prawnej za treść publikowanych materiałów. Za treść danej publikacji, naruszanie praw autorskich, itp. odpowiedzialność ponoszą autorzy prac.

9. Wszystkie publikacje zamieszczane na stronie serwisu Reedukacja.pl są chronione prawami autorskimi należącymi do ich Autorów. Publikowanie, kopiowanie i wykorzystywanie w celach komercyjnych bez ich zgody jest zabronione i stanowi naruszenie ustawy o Prawach Autorskich i Prawach Pokrewnych. Jeśli chcesz wykorzystać fragment jakiejś publikacji – skontaktuj się z jej Autorem.