Niniejszy serwis internetowy Reedukacja.pl jest własnością firmy InMedia z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Kiprów 9/11 lok. 24, zwanej dalej Administratorem.
Korzystanie z serwisu Reedukacja.pl

Pobieranie materiałów prezentowanych w tym serwisie możliwe jest wyłącznie pod warunkiem, że zachowane zostaną w nich wszelkie informacje o prawach autorskich lub inne informacje dotyczące zastrzeżonego charakteru takich materiałów. Bez pisemnego upoważnienia udzielonego przez Administratora serwisu Reedukacja.pl nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy m.in. tekstów, obrazów oraz plików audio i wideo.
 
Zawartość serwisu

Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zawartość merytoryczna serwisu Reedukacja.pl stała na jak najwyższym poziomie oraz aby informacje w nim zawarte były na bieżąco aktualizowane. Pomimo tego Administrator serwisu Reedukacja.pl informuje, że Serwis może zawierać informacje nieaktualne lub niedokładne. Tym samym Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat lub szkód wynikających z nieumyślnych błędów lub opuszczeń w Serwisie. Administrator zastrzega, że każdy Użytkownik wykorzystuje informacje zawarte w serwisie Reedukacja.pl na własne ryzyko.
 
Pliki cookies

Cookies (cisteczka) są to małe pliki tekstowe pochodzące z witryny www zapamiętywane przez przeglądarkę internetową użytkownika serwisu. Zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.

Cookies używane są w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych oraz w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości Witryny.

Przeglądarki internetowe domyślnie akceptują pliki cookies. W każdej chwili można wyłączyć w przeglądarce ich akceptację, jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej. Poniżej przedstawione są linki do opisanych przez producentów przeglądarek sposobów blokowania plików cookies:

- w przeglądarce Chrome
- w przeglądarce Firefox
- w przeglądarce Internet Explorer
- w przeglądarce Opera
- w przeglądarce Safari

W razie pytań lub problemów z obsługą plików cookies prosimy o kontakt z administratorem serwisu pod adresem: kontakt@reedukacja.pl

Znaki towarowe i prawa autorskie

Wszelkie prawa do niniejszego Serwisu, w tym do układu stron oraz jakichkolwiek jego elementów są zastrzeżone i są chronione przepisami prawa. Wszelkie znaki towarowe i materiały udostępnione w serwisie Reedukacja.pl są – o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej – chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody Administratora.
 
Odsyłacze do zewnętrznych stron internetowych

Administrator wyklucza odpowiedzialność za treść i/lub politykę w zakresie poufności lub funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron internetowych, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w serwisie Reedukacja.pl.
 
Ograniczenie odpowiedzialności

Cała zawartość niniejszego serwisu została przygotowana i dostarczona z należytą starannością jej autorów. Pomimo tego Administrator – firma InMedia – zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody lub odszkodowania wynikłe z dostępu do i/lub korzystania z niniejszej witryny internetowej. Administrator nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować Państwa sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do tej witryny, korzystaniem z niej lub pobieraniem z witryny jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, obrazów, programów i plików wideo lub audio.
 
Przesyłane materiały

Administrator serwisu Reedukacja.pl nie przyjmuje na siebie i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie materiały dostarczone z zewnątrz na jego serwer. Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym serwisie przekazywane przez jego Użytkowników nie będą traktowane przez Administratora jako poufne. Administrator nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystywania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń. Wszelkie pomysły, know-how oraz technologie zawarte w takich informacjach będą mogły zostać wykorzystane przez Administratora w dowolny sposób.