Internetowy serwis pedagogiczny Reedukacja.pl to ogólnopolska, niezależna platforma, której głównym zadaniem jest budowa społeczności internetowej zainteresowanej poszerzaniem wiedzy oraz wzajemna wymiana doświadczeń w zakresie zagadnień obejmujących tematykę tj.: Dysleksja, Dysgrafia, Dyskalkulia, Dysortografia, Zaburzenia mowy oraz Zaburzenia zachowania,  w tym m.in. ADD oraz ADHD.

Dlaczego Reedukacja.pl?

Chcemy "uczyć na nowo" – przede wszystkim Rodziców i Nauczycieli – podejścia do zgłębiania zagadnień związanych z problematyką niepowodzeń szkolnych u dzieci i młodzieży. Jesteśmy świadomi, że podstawowym zadaniem kształcenia jest wszechstronny i harmonijny rozwój osobowości dziecka. Dlatego tak bardzo zależy nam na prezentowaniu różnorodnych treści, metod oraz form pracy, które umożliwiają oddziaływanie na różne sfery aktywności młodego człowieka. Ocenę i wybór odpowiednich dla siebie materiałów pozostawiamy samym Użytkownikom serwisu Reedukacja.pl.

Misja

Naszą misją jest poszerzanie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej tematyki dotyczącej trudności w uczeniu się, która powinna pomóc - szczególnie Rodzicom i Nauczycielom - w szybszym dostrzeganiu pojawiających się problemów u dzieci i młodzieży. Dzięki temu możliwe będzie świadome, a co za tym idzie bardziej skuteczne niesienie pomocy.

Cele

Naszym podstawowym celem jest stworzenie internetowej platformy umożliwiającej szybki i kompleksowy dostęp do informacji, jak również ułatwienie szybkiego kontaktu ze Specjalistami na terenie całego kraju. Wszystko po to, aby wzbogacać codzienną pracę z dziećmi wymagającymi profesjonalnego wsparcia.

Ludzie

Grono redakcyjne serwisu Reedukacja.pl tworzą osoby, które poprzez swoją pracę chciałyby kreować nową, lepszą rzeczywistość, która wykorzystana zostanie przez innych do osiągania kolejnych celów. Chcemy zarażać swoim entuzjazmem i dynamiką w działaniu. W trosce o merytoryczną jakość naszego serwisu staramy się nawiązywać kontakty z niezależnymi ekspertami, w tym również wykładowcami polskich i zagranicznych uczelni. Pragniemy, aby nasz serwis był współtworzony w coraz szerszym gronie ludzi pragnących dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.