Reedukacja.pl
Zabawy rozwijające sprawność językową dziecka
Autor: Joanna Grabowska-Okraska (PZL Oddział Warmińsko-Mazurski)

Tempo poznawania języka jest indywidualne dla każdego dziecka, natomiast od nas, dorosłych zależy, czy „ocean mowy”, który je otacza, będzie bardziej czy mniej przyjazny. Wspólna zabawa z dzieckiem to czas, w którym świadomie można kształtować jego język – wprowadzać nowe słowa, przypominać te, które już znamy, budować poprawne zdania, rozmawiać – czyli pytać i odpowiadać. Od poziomu opanowania mowy zależy bardzo wiele, a przede wszystkim powodzenie naszego malucha w jego własnej drodze życiowej. Nie przegapmy tego czasu, który psychicznie i fizjologicznie natura przeznaczyła na rozwój mowy - bawmy się z dziećmi i bawiąc się – uczmy.

Poniżej udostępniamy do pobrania (plik PDF) przykładowe zabawy rozwijające sprawność językową małego dziecka.