Reedukacja.pl
Program profilaktyczny przygotowujacy dzieci 6-letnie do odbioru programów telewizyjnych
Autor: Iwona Czerniec, Magdalena Łukasik, Małgorzata Sitarczyk, Wioletta Tuszyńska-Bogucka
Niniejsze opracowanie zawiera fragmenty (3 wybrane tematy) programu profilaktycznego przygotowującego dzieci 6-letnie do odbioru programów telewizyjnych. Jego zadaniem jest dostarczenie rodzicom wiedzy na temat wpływu mediów na rozwój emocjonalny i poznawczy dziecka oraz wskazanie możliwości wychowawczych wynikających z kontaktów z telewizją. Program obejmuje propozycje zajęć dla dzieci i rodziców. Materiał pochodzi z książki Media - przyjaciel czy wróg dziecka.