Reedukacja.pl
Przygody Ślimaka (gra dydaktyczna)
Autor: dr Antoni Balejko, M. Maksymiuk
Rozwija mowę, wymowę, percepcję słuchową, wzrokową i sprawność ruchową. Jest uzupełnieniem książki A. Balejko Jak pokonać trudności w mówieniu, czytaniu i pisaniu - dysleksja. Adresowana do terapeutów, reedukatorów, pracowników poradni i rodziców. JEST TO GRA DLA CAŁEJ RODZINY. Bawiąc się z dziećmi w wieku 3-9 lat rodzice i nauczyciele są w stanie określić, czy dziecko dotyczy ryzyko dysleksji.