Reedukacja.pl
KOLOROWE LITERY (gra on-line)
Autor: Dawid Schmidt (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Program zawiera ćwiczenia przeznaczone dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu z klas młodszych. Zawiera 6 ćwiczeń: 
  1. LITERKI – zadaniem dziecka jest dopasowanie „rozrzuconych” literek od oznaczonych kwadratów;
  2. OBRAZKI – zadaniem dziecka jest wybranie poprawnie napisanych nazw przedmiotów na zdjęciach;
  3. TEKSTY – zadaniem dziecka jest przeczytanie tekstu, a następnie uzupełnienie brakujących wyrazów w tekście;
  4. SPADAJĄCE WYRAZY – gra, w której należy znaleźć wszystkie poprawnie napisane wyrazy (dostępne dwa poziomy trudności);
  5. DYKTANDO – zadaniem dziecka jest przeczytanie tekstu, a następnie wybranie poprawnej pisowni głoski w wyrazie;
  6. KRÓLIK – zadaniem dziecka jest pomoc królikowi w dotarciu do marchewki poprzez wybieranie poprawnych wersji wyrazu;
LITERKI i OBRAZKI mogą być stosowane we wstępnej fazie zajęć terapeutycznych. Teksty w zasadniczej fazie, jako materiał do ćwiczeń pisowni ż-rz.

Bibliografia:
B. Siemieniecki, Zastosowanie programów komputerowych w terapii pedagogicznej dzieci dyslektycznych;
J. Mickiewicz, Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania dla uczniów klas młodszych, Toruń 1999

Niniejszy program to praca zaliczeniowa z przedmiotu Komputery w Diagnostyce i Terapii Pedagogicznej. Praca wykonana pod kierunkiem naukowym dr Doroty Siemienieckiej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń).

KOLOROWE LITERKI (on-line) >>