Reedukacja.pl
Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci w wieku 10-12 lat
Autor: Renata Zofia Rutkowska

Wydawnictwo: Wydawnictwo HARMONIA
Wydanie: Gdańsk (2008)

Niniejsza publikacja to zbiór 42 ćwiczeń służących rozwijaniu i stymulowaniu funkcji psychofizycznych u dzieci w wieku 10–12 lat. Są to zadania rozwijające:
– percepcję wzrokową (spostrzegawczość, analizę i syntezę, pamięć wzrokową),
– koordynację wzrokowo-ruchową,
– koncentrację uwagi,
– sprawność grafomotoryczną,
– orientację przestrzenną i wyobraźnię,
percepcję słuchową.
Wiele zadań ma także wartość poznawczą. Treści są tak dobrane, aby stanowiły dla uczniów miłą rozrywkę, a ich układ jest zgodny z cyklem roku szkolnego.