Reedukacja.pl
Medycyna w logopedii
Autor: Jacek J. Błeszyński

Wydawnictwo: Wydawnictwo HARMONIA
Wydanie: Gdańsk (2013)
„Medycyna w logopedii" jest przedsięwzięciem wykładowców studiów z zakresu neurologopedii Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a zarazem wynikiem współpracy kadry naukowej WNP z pracownikami Collegium Medicum oraz innych ośrodków uniwersyteckich. 

Książka prezentuje logopedię w ujęciu interdyscyplinarnym, a dokładnie – związki tej dziedziny wiedzy z naukami medycznymi. Terapeuci mowy, chcąc sprostać kolejnym wyzwaniom, powinni zdobywać nowe umiejętności i poszerzać wiedzę. Niniejsza publikacja to propozycja dla tych, których interesują medyczne aspekty logopedii.

Spis treści

Rozdział 1
Elżbieta M. Minczakiewicz
Teoretyczne i pragmatyczne podstawy logopedii w koncepcji pedagogiki leczniczej Marii Montessori

Rozdział 2
Jacek Jarosław Błeszyński
Podejście pozytywne w diagnozie logopedycznej. Problem metatezy

Rozdział 3
Urszula Bernatowicz-Łojko, Ilona Brzozowska-Misiewicz, Marlena Twardo
Wczesna interwencja – opieka logopedyczna od pierwszych dni życia dziecka

Rozdział 4
Agnieszka Hamerlińska-Latecka
Onkologopedia – o potrzebie utworzenia nowej specjalności w logopedii

Rozdział 5
Katarzyna Węsierska, Agnieszka Mielewska
Wykorzystanie metody interakcyjnej rodzic–dziecko Palin PCI w diagnozie i terapii jąkania wczesnodziecięcego

Rozdział 6
Krzysztof Szamburski
Mechanizm Valsalvy – utrwalanie się jąkania i przeciwdziałanie temu

Rozdział 7
Karina Szafrańska, Iwona Klonowska-Senderska
Psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne wspomaganie rozwoju wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu (ASD). Część 1

Rozdział 8
Iwona Klonowska-Senderska, Karina Szafrańska
Psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne wspomaganie rozwoju wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu (ASD). Część 2

Rozdział 9
Krystyna Marasz
Wpływ przewlekłych stanów zapalnych górnych dróg oddechowych na wady wymowy

Rozdział 11
Alina Szukała
Interwencja logopedyczna w Zespole Smitha–Lemliego–Opitza (SLOS)

Rozdział 12
Aleksandra Łada
Diagnostyka i terapia neurologopedyczna w świetle koncepcji NDT-Bobath

Rozdział 13
Anna Sinkiewicz, Hanna Mackiewicz-Nartowicz
Rozwój kompleksowej rehabilitacji pacjentów po operacji wycięcia krtani w Polsce

Rozdział 14
Hanna Owczarzak, Anna Sinkiewicz
Rehabilitacja głosu po operacjach mikrochirurgicznych krtani

Rozdział 15
Ilona Czajkowska
Wysiękowe zapalenie ucha środkowego jako najczęstsza przyczyna niedosłuchu w okresie rozwoju mowy

Rozdział 16
Dorota Ackermann-Szulgit
Wykonanie testu Stroopa u kobiet i mężczyzn z chorobą Parkinsona po talamotomii prawo- i lewostronnej oraz u osób zdrowych