Reedukacja.pl
Wiosenna Szkoła EWD 2016 - „Od danych do działania”
Autor: PCG Polska

W dniach 7-8 kwietnia 2016 roku w Warszawie-Miedzeszynie odbędzie się Wiosenna Szkoła EWD 2016. Zajęcia poprowadzą członkowie Zespołu EWD wraz z ekspertami PCG Edukacja.

Wiosenna Szkoła EWD

Organizacji tegorocznej edycji Wiosennej Szkoły EWD podjął się zespół PCG Edukacja (Dział PCG Polska Sp. z o.o.) chcąc tym samym kontynuować działania Zespołu EWD prowadzone początkowo w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a następnie w Instytucie Badań Edukacyjnych w ramach realizacji projektów systemowych. Inicjatywie tej przyświeca wizja dalszej promocji i podtrzymania trwałości wypracowanych przez te instytucje rozwiązań w zakresie metody EWD i pracy z danymi w szkołach.

Wiosenne Szkoły EWD odbywają się regularnie od 2008 roku, gromadząc sympatyków metody edukacyjnej wartości dodanej oraz refleksyjnych praktyków oświatowych. To miejsce wymiany doświadczeń dyrektorów szkół i nauczycieli z całej Polski, a dla Zespołu EWD możliwość skonfrontowania wypracowanych metod i sposobów wykorzystania wskaźników EWD z praktykami. Wiele inspirujących pomysłów dotyczących mierzenia efektywności nauczania oraz doskonalenia pracy szkół powstało właśnie na Szkołach EWD. Stosowanie wskaźników EWD wpisuje się w szerszy kontekst pracy z danymi w szkole i podejmowaniu decyzji na podstawie danych. Stąd hasło przewodnie najbliższego spotkania: „Od danych do działania”.

Przewidziano trzy główne ścieżki tematyczne:
  1. Wykorzystanie standaryzowanych testów osiągnięć w praktyce szkolnej.
  2. Jak prowadzić badania własne w szkole?
  3. Metoda EWD w działaniu.
Każda ścieżka to 10-godzinny kurs, prowadzony w grupach jednolitych ze względu na typ szkoły.

Szczegółowe informacje o Wiosennej Szkole EWD, programie i warunkach organizacyjnych można znaleźć na stronie www.pcgpolska.pl/ewd.

Pobierz i zobacz: PROGRAM Wiosenna Szkoła EWD (plik PDF)