Zapraszamy do korzystania z przygotowanej specjalnie dla Państwa wyszukiwarki pojęć związanych z podejmowaną w serwisie problematyką. Mamy nadzieję, że zamieszczone definicje będą dla Państwa pomocne w poszerzaniu wiedzy w tym zakresie. Jednocześnie pragniemy poinformować, że niniejsza baza terminologiczna jest na bieżąco uaktualniana na podstawie dokonywanych okresowo analiz wpisów poszukiwanych przez Państwa definicji terminów.

Labilność Dodaj do ulubionych
określana jako labilność emocjonalna - szybkie zmiany nastroju, np. przechodzenie od śmiechu do płaczu; niestabilność emocjonalna.
 
Lateralizacja Dodaj do ulubionych
dominacja w zakresie ręki, oka, nogi; czynnościowa asymetria ciała ludzkiego wyrażająca się w większej sprawności narządów jednej strony ciała, prawej lub lewej. Może być prawo lub lewostronna.
 
Logofobia Dodaj do ulubionych
lęk przed mówieniem
 
Logopedia [gr. lógos ‘słowo’, paideía ‘wychowanie’] Dodaj do ulubionych
nauka z pogranicza psychologii, pedagogiki, językoznawstwa i medycyny, zajmująca się procesami kształtowania się mowy oraz metodami rozpoznawania i leczenia jej wad i zaburzeń; rozwija się na pograniczu kilku dyscyplin nauk.: językoznawstwa, foniatrii, neurofizjologii, psychologii i pedagogiki.
Encyklopedia PWN
 
Metoda 18 struktur wyrazowych Dodaj do ulubionych
opiera się na analizie sylabowo-głoskowej wyrazów w powiązaniu z ich budową literową. Polega na praktycznym poznawaniu przez dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania różnorodnych wyrazów uporządkowanych w 18 zestawach ćwiczeń. Metoda ma na celu nauczenie automatycznego nazywania kształtów fonogramów (kombinacji liter) oraz rozwijanie zdolności umieszczania ich w słowie w odpowiedniej kolejności.
 
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
 
Metoda Dobrego Startu [Metoda Bon-Depart] Dodaj do ulubionych
metoda wzrokowo-słuchowo-motoryczna. Autorka: Thea Bugnet (Holandia). Adaptacji do polskich warunków, dla dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu, dokonała prof. Marta Bogdanowicz. W metodzie tej odgrywają rolę trzy elementy: wzrok (wzory graficzne), słuch (piosenka), motoryka (odtwarzanie wzorów). Celem metody jest jednoczesne usprawnianie analizatorów: wzrokowego, słuchowego, kinestetyczno-ruchowego, a także kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Znaczącą rolę odgrywa element muzyczny. Wiązanie śpiewu, ruchu, muzyki i plastyki aktywizuje cały układ nerwowy. Zrytmizowany zestaw ćwiczeń wpływa uspokajająco, pozytywnie oddziałuje na sferę emocjonalną.
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

 |<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  >  >|