Zapraszamy do korzystania z przygotowanej specjalnie dla Państwa wyszukiwarki pojęć związanych z podejmowaną w serwisie problematyką. Mamy nadzieję, że zamieszczone definicje będą dla Państwa pomocne w poszerzaniu wiedzy w tym zakresie. Jednocześnie pragniemy poinformować, że niniejsza baza terminologiczna jest na bieżąco uaktualniana na podstawie dokonywanych okresowo analiz wpisów poszukiwanych przez Państwa definicji terminów.

Dyskalkulia [gr. dys = ‘nie~’, ‘źle’, łac. ‘calculo’ = ‘liczę’ ‘wyraz’] Dodaj do ulubionych
specyficzne zaburzenia umiejętności arytmetycznych.

Jednostka chorobowa:
  • F81.2 wg klasyfikacji ICD-10 ICD (International Classification of Diseases)
  • 315.1 wg klasyfikacji DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)
Do innych najczęściej używanych określeń w literaturze fachowej należą:
  • "mathematical disabilities" (dosłownie: "niemożności matematyczne"; Geary);
  • "mathematics difficulties" ("trudności w matematyce"; Jordan);
  • "arithmetic deficits" ("deficyty w arytmetyce"; Geary);
  • "specific arithmetic difficulties" ("specyficzne trudności w arytmetyce"; Lewis);
  • "arithmetic learning disabilities" ("niemożności w uczeniu się arytmetyki"; Koontz, Berch);
  • "specific arithmetic learning difficulties" ("specyficzne trudności w uczeniu się arytmetyki"; McLean, Hitch).
Można zauważyć, że niektórzy badacze, zapewne chcąc podkreślić specyficzny charakter trudności dotyczący rozumienia pojęcia liczby i działań na liczbach, wolą używać określenia „arytmetyczny” niż „matematyczny”.
 
Dyskalkulia graficzna [graphical dyscalculia] Dodaj do ulubionych
rodzaj dyskalkulii rozwojowej, przejawia się niezdolnością zapisywania symboli matematycznych. Dyskalkulia graficzna współwystępuje często z dysgrafią i dysleksją. W cięższych przypadkach osoba dotknięta tym typem dyskalkulii nie jest w stanie napisać dyktowanych jej liczb, napisać nazw liczb, ani nawet ich skopiować. W łagodniejszym przebiegu tej dysfunkcji uczeń nie może napisać liczb dwu- lub trzycyfrowych, pisze je niezgodnie z poleceniem, izoluje pojedyncze elementy (np. 1284 jako 1000, 200, 80, 4 czy 1000, 200, 84), pomija zera (np. 20073 jako 273 czy 20730), albo wymyśla własne sposoby zapisu. Dyskalkulia graficzna bywa nazywana dysgrafią liczbową.
Autor klasyfikacji: Ladislav Košč
 
Dyskalkulia ideognostyczna [ideognostical dyscalculia] Dodaj do ulubionych
rodzaj dyskalkulii rozwojowej, przejawia się przede wszystkim niezdolnością rozumienia pojęć i zależności matematycznych oraz niezdolnością wykonywania obliczeń w pamięci.
Autor klasyfikacji: Ladislav Košč
 
Dyskalkulia leksykalna [lexical dyscalculia] Dodaj do ulubionych
rodzaj dyskalkulii rozwojowej, przejawia się zaburzeniami w czytaniu symboli matematycznych (cyfr, liczb, znaków działań matematycznych i zapisanych operacji matematycznych). W cięższych przypadkach dyskalkulii leksykalnej dziecko nie potrafi odczytywać pojedynczych cyfr, czy prostych znaków działań matematycznych (+, -, x, :, itd.). Dyskalkulia w lżejszej postaci powoduje, że nie umie ono czytać liczb wielocyfrowych (szczególnie jeżeli mają więcej niż jedno zero w środku), ułamków, kwadratów i pierwiastków, liczb dziesiętnych itd. Niekiedy zastępuje ono podobnie wyglądające cyfry (3 zamiast 8, 6 zamiast 9, i odwrotnie) albo odczytuje w odwrotnym kierunku liczby dwucyfrowe (12 jako dwadzieścia jeden). Dyskalkulia leksykalna bywa nazywana dysleksją liczbową.
Autor klasyfikacji: Ladislav Košč
 
Dyskalkulia operacyjna [operational dyscalculia] Dodaj do ulubionych
rodzaj dyskalkulii rozwojowej, przejawia się zaburzeniem zdolności wykonywania operacji matematycznych. Przypadkiem typowym jest zamienianie operacji, np. wykonywanie dodawania zamiast mnożenia, odejmowania zamiast dzielenia, czy zastępowanie bardziej skomplikowanych działań prostszymi. Typowym objawem jest również preferowanie pisemnego wykonywania obliczeń, które łatwo można wykonać w pamięci, lub liczenie na palcach, gdy zadanie łatwo można rozwiązać pamięciowo lub pisemnie, bez liczenia na konkretach.
Autor klasyfikacji: Ladislav Košč
 
Dyskalkulia praktognostyczna [practognostic dyscalculia] Dodaj do ulubionych
rodzaj dyskalkulii rozwojowej, przejawia się zaburzeniem umiejętności manipulowania konkretnymi lub narysowanymi przedmiotami (palcami, piłkami, kostkami, patyczkami itd.).
Autor klasyfikacji: Ladislav Košč

 |<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  >  >|