Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej 
Autor: Piotr Pawlak

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza IMPULS
Wydanie: Kraków (2012)
Celem książki jest dostarczenie nauczycielom, terapeutom, a także rodzicom narzędzia do efektywnej pracy z dzieckiem nadpobudliwym.

Program składa się z dwóch części. Pierwsza część obejmuje istotne zagadnienia dotyczące coraz częściej rozpoznawanego w wieku dziecięcym zaburzenia ADHD. Porządkuje podstawową wiedzę z tego zakresu, odwołując się do najnowszych koncepcji. Ponadto opisano tutaj szereg metod
i technik stosowanych w terapii nadpobudliwości.

Część druga to propozycja zajęć grupowych i indywidualnych. Program ten, odwołując się do najnowszych nurtów wskazujących na znaczenie kompleksowej terapii, obejmuje oddziaływania na sferę emocjonalną, poznawczą i społeczną. Zaproponowane zabawy i ćwiczenia wychodzą naprzeciw potrzebom dzieci z ADHD. Pozwalają rozładować napięcie psychoruchowe, usprawniają koncentrację uwagi, percepcję oraz koordynację. Dziecko w scenkach pantomimicznych, dramie czy w rysunkach ma szansę na wyrażenie swojej ekspresji, a dzięki bajce terapeutycznej ma wgląd na swoją sytuację
i zachowanie. Program daje możliwość przeżywania licznych sytuacji, w których dziecko osiąga sukces, co korekcyjnie wpływa na postrzeganie własnej osoby.

Książka jest doskonałą pomocą dla nauczycieli i wychowawców klas terapeutycznych oraz nauczania indywidualnego, terapeutów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach, a także oddziałach dziennego pobytu dzieci. Książka powinna zainteresować również rodziców dzieci z ADHD oraz studentów psychologii i pedagogiki.


Spis treści


Wstęp

Kim jest dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej

Określenie definicji

Etiologia zespołu hiperkinetycznego
Symptomy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej

Wpływ ADHD na funkcjonowanie dziecka

Występowanie objawów ADHD w zależności od wieku

Formy terapii dzieci z ADHD

Założenia i cele programu

Cele zajęć grupowych

Cele zajęć indywidualnych

Struktura zajęć

Propozycja zajęć grupowych
Zajęcia I - XV

Propozycja zajęć indywidualnych
Zajęcia I - VIII

Zakończenie

Bibliografia

Aneks

Kryteria DSM-IV
Kryteria ICD-10

Materiały dla dziecka