Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek a, o, u, e, i, y, ą, ę 
Autor: Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza IMPULS
Wydanie: Kraków (2012)
Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy samogłosek ustnych a, o, u, e, i, y oraz nosowych ą, ę w sylabach, wyrazach dźwiękonaśladowczych, wyrazach, wyrażeniach i zdaniach. Materiał ćwiczeniowy do samogłosek ą, ę obejmuje wyrazy, w których zachowana jest pełna nosowość, tj. przed spółgłos­kami szczelinowymi f, w, s, z, sz, rz (ż), ś, (si), ź (zi) oraz w wygłosie absolutnym (na końcu wyrazu) w przypadku samogłoski ą.
Opracowany materiał jest przeznaczony dla logopedów i rodziców do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.
Należy go wykorzystywać po wywołaniu samogłosek w izolacji.
Utrwalanie wymowy można wspomagać, wykorzystując analizator wzrokowy, oznaczając kolorem czerwonym ćwiczone samogłoski.


SPIS TREŚCI:
 1. Patrz na obrazek i powtarzaj za logopedą (mamą).
 2. Nazwij samodzielnie obrazki.
 3. Przeczytaj napisy do obrazków*.
 4. Zaznacz w podpisach kolorem czerwonym litery oznaczające ćwiczone samogłoski.
 5. Pomaluj obrazki.
 6. Zakryj napisy i jeszcze raz samodzielnie nazwij obrazki.
 7. Patrz na obrazek i powtarzaj za logopedą wyrażenia.
 8. Nazwij samodzielnie wyrażenia.
 9. Zaznacz w wyrażeniach kolorem czerwonym litery oznaczające ćwiczone samogłoski.
 10. Patrz na obrazki i powtarzaj za logopedą zdania.
 11. Powtórz samodzielnie zdania.
 12. Zaznacz w zdaniach kolorem czerwonym litery oznaczające ćwiczone samo­głoski.
 13. Napisz wyrażenia i zdania podyktowane przez logopedę (mamę)*.
 14. Odpowiedz na pytania dotyczące ćwiczonych głosek (np. Co jest potrzebne do robienia zdjęć?, Co lubi miś?, Co leci z kranu?).
 15. Popatrz na obrazek i powtarzaj za logopedą zdania z opowiadań: „W przedszkolu”, „Nad morzem”.
 16. Powtórz wyrazy z ćwiczoną samogłoską występujące na obrazku.
 17. Odpowiedz na pytania logopedy dotyczące treści obrazka.
 18. Spróbuj sam opowiedzieć, co przedstawia obrazek.