METODY NAUKI CZYTANIA I PISANIA z perspektywy trudności uczniów 
Autor: Anna Jurek

Wydawnictwo: Wydawnictwo HARMONIA
Wydanie: Gdańsk (2012)
Redakcja serwisu Reedukacja.pl POLECA niniejszą publikację, która poszukuje odpowiedzi na niezwykle ważne pytania dotyczące polskiej edukacji i kierunków w których ona zmierza. Książka prezentuje wyniki badań, które pozwalją m.in. zrozumieć  dlaczego z każdym rokiem coraz bardziej obniża się poziom umiejętności uczniów w zakresie czytania i pisania? Dlaczego obecnie dzieci popełniają trzykrotnie więcej błędów ortograficznych niż dawniej ich rówieśnicy nauczani według Elementarza Mariana Falskiego? Dlaczego uczniowie korzystający ze współczesnych podręczników piszą fonetycznie?

„[…] frapująca lektura dla wszystkich, których choć trochę interesują zmagania dzieci własnych i nauczanych w instytucji, a nawet odniesienia retrospekcyjne w przypadku osób walczących ze swoją słabością ortograficzną”.
Z recenzji prof. zw. dr hab. Krystyny Ferenz

Rezultaty przedstawionych analiz są szokujące i mają ogromną wagę praktyczną. Pokazują one, że autorzy podręczników nie traktują nauczania czytania i pisania jako procesu długofalowego, który wymaga opracowań systemowych. Autorka wykazała szereg błędów, braków i niekonsekwencji, które niewątpliwie mogą przyczynić się do narastania trudności w nabywaniu umiejętności czytania i pisania”.
Z recenzji prof. zw. dr hab. Grażyny Krasowicz-Kupis