SLI i inne zaburzenia językowe. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej 
Autor: Grażyna Krasowicz-Kupis

Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Wydanie: Gdańsk (2012)
W książce omówione zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące rozwoju językowego: deficyty poznawcze, objawy trudności na poziomie behawioralnym, zaburzenia – ze szczególnym uwzględnieniem specyficznego zaburzenia językowego i jego neurobiologicznych uwarunkowań. Przedstawia także kwestie dotyczące diagnozy i terapii SLI.

Książka jest adresowana zarówno do logopedów, jak i do psychologów. Omówienie najnowszych badań i refleksja nad praktyką pomogą specjalistom starannie dobierać odpowiednie metody terapeutyczne.

Grażyna Krasowicz-Kupis – profesor w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; członek honorowy Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Jej zainteresowania naukowe i badawcze dotyczą przede wszystkim rozwoju funkcjonowania poznawczego (szczególnie komunikacji językowej), zaburzeń uczenia się (zwłaszcza dysleksji rozwojowej) oraz diagnozy rozwoju poznawczego i intelektualnego.


Patronat medialny:


Logo_Reedukacja.pl  

Patronat merytoryczny:

Polski Związek Logopedów