O związkach nauczania matematyki z nauczaniem języka w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym 
Autor: Bronisław Rocławski

Wydawnictwo: Glottispol
Wydanie: Gdańsk (2012)
Profesor Bronisław Rocławski wskazuje w publikacji na istotne związki nauki języka ojczystego i matematyki. Niedostrzeganie tych związków może znacznie osłabić nauczanie matematyki. Pomoc polecana nauczycielom języka polskiego i matematyki, rodzicom, wszystkim tym, którzy rozumieją potrzebę rzetelnej edukacji.