DOBIERANKI – Pomoc terapeutyczna do ćwiczeń percepcji wzrokowej na materiale obrazkowym, geometrycznym, literowym, sylabowym i wyrazowym 
Autor: Małgorzata Podleśna

Wydawnictwo: Wydawnictwo HARMONIA
Wydanie: Gdańsk (2011)
Publikacja zawiera materiały do ćwiczenia percepcji i pamięci wzrokowej, które są bardzo ważne w opanowaniu przez dzieci umiejętności pisania i czytania. Pomoce służą także sprawnemu rozpoznawaniu liter i zauważaniu drobnych różnic między nimi, doskonaleniu spostrzegawczości, wyrobieniu sprawności całościowego ujmowania wyrazu, usprawnieniu koordynacji wzrokowo-ruchowej i czasowo-przestrzennej.

W skład „Dobieranek” wchodzą dwa elementy:
  • zeszyt zawierający karty z obrazkami;
  • plansze z kartonikami przeznaczonymi do wyciskania.
Całość materiału podzielona jest na dwie części: obrazkowo-geometryczną oraz literowo-sylabowo-wyrazową.