7 walizek. Inteligencje wielorakie w nauczaniu ortografii 
Autor: Danuta Gmosińska, Violeta Woźniak

Wydawnictwo: Wydawnictwo HARMONIA
Wydanie: Gdańsk (2009)
Jest to pozycja adresowana do terapeutów oraz nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum. Przedstawiona w niej metoda zakłada, że każdy z nas posiada nie jedną, a siedem różnych inteligencji (teoria H. Gardnera). Są to: inteligencja słowna, wizualno-przestrzenna, logiczno-matematyczna, muzyczna, fizyczno-kinestetyczna, interpersonalna i intrapersonalna. To, które z nich są dominujące, decyduje, jakie metody są najskuteczniejsze do przyswajania wiedzy, także ortografii.