Zeszyt Terapeuty Nr 1/2008 
Autor: Irena Sosin, Małgorzata Matraszek

Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Dysleksji
Wydanie: Warszawa (2008)
„Zeszyt Terapeuty - edukacja, profilaktyka, terapia” to periodyk stworzony przez zespół specjalistów współpracujących z Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości oraz Polskim Towarzystwem Dysleksji, dla potrzeb terapeutów, psychologów, pedagogów, nauczycieli, rodziców, wychowawców i wszystkich, którym zagadnienia wspomagania rozwoju są bliskie. Planujemy, że Zeszyt Terapeuty będzie się ukazywał zawsze przy okazji konferencji naukowo-szkoleniowych organizowanych przez CWRO oraz PTD. Zachęcamy wszystkich do współpracy, do dzielenia się doświadczeniem i wątpliwościami z obszaru szeroko rozumianej edukacji, profilaktyki i terapii. Pierwszy numer Zeszytu Terapeuty, który przekazujemy Państwu zawiera artykuły przygotowane na konferencje naukowo-szkoleniowe, jakie organizowane były przez CWRO i WSSE w latach 2006-2008 oraz referaty przygotowane specjalnie do Zeszytu. A więc obok tematów związanych ściśle z zagadnieniami teorii integracji sensorycznej i jej miejscem w diagnozie i terapii dzieci, czytelnik odnajdzie również zagadnienia związane z dysleksją rozwojową, jej współczesnym rozumieniem, a także zagadnienia związane z towarzyszącymi dysleksji innymi zaburzeniami rozwojowymi. Celem nadrzędnym Zeszytu Terapeuty jest przekazywanie wiedzy praktycznej, tak, aby służyć mogła naszym pacjentom, uczniom i nam samym, bowiem wiedza sama w sobie nie jest potęgą, staje się nią dopiero wiedza stosowana.

Irena Sosin
Redaktor naczelna