Dziecko z ADHD w klasie. Planowanie pracy dzieci z zaburzeniami koncentracji  
Autor: Stephen S. Strichart, Charles T. Mangrum II

Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Wydanie: Gdańsk (2009)
Niniejsza książka stanowi odpowiedź na pytanie, jak pracować z dzieckiem z ADHD czy też – ogólnie – z dziećmi przejawiającymi trudności w uczeniu się. Autorzy w przejrzysty sposób przedstawiają konkretne schematy działania, mające pomóc nauczycielom, a także rodzicom, w planowaniu pracy takich dzieci. Schematy te ułatwiają radzenie sobie z problemem zaburzeń koncentracji, wynikiem których są zaburzone procesy planowania i działania według planu.

Podręcznik ten jest swoistym planem pracy, mającym na celu poprawę umiejętności uczenia się. Oprócz opisu poszczególnych umiejętności, jakie powinien opanować każdy uczeń, znajdują się tu ćwiczenia do wykorzystania na zajęciach. Autorzy proponują ćwiczenie takich umiejętności i kompetencji, jak: interpretacja pomocy graficznych (wykresy, diagramy, tabele), zapamiętywanie informacji, robienie notatek na lekcji oraz z przeczytanego materiału czy wyszukiwanie ważnych informacji w tekście. Podkreślają również, jak ważne jest planowanie działania (pracy krótko- i długoterminowej), czyli na przykład odpowiednio rozłożone w czasie przygotowywanie się do sprawdzianów i testów. Natomiast pisanie wypracowania zostało podzielone na kilka etapów, co ułatwia zaplanowanie pracy i wywiązanie się z zadania. Ponadto szczegółowo zostało omówione korzystanie z materiałów pomocniczych, takich jak na przykład encyklopedia.

Książka ta z pewnością zainteresuje nie tylko nauczycieli, pedagogów czy terapeutów mających na co dzień do czynienia z dziećmi przejawiającymi trudności w nauce, ale również rodziców takich dzieci oraz studentów kierunków pedagogicznych.