Zabawy logopedyczne na cztery pory roku 
Autor: Dorota Krupa, Jolanta Pszczółka

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza IMPULS
Wydanie: Kraków (2009)
Niniejsza publikacja to zbiór scenariuszy, które wykorzystywane były podczas zajęć logopedycznych prowadzonych w przedszkolach i w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zawierają ćwiczenia oddechowe, usprawniające aparat artykulacyjny, ćwiczenia w naśladowaniu dźwięków z otoczenia, sprzyjające prawidłowej realizacji samogłosek i spółgłosek. Pomagają kształtować poprawną wymowę, wzbogacają słownictwo i wiedzę o środowisku oraz naukę konstruowania wypowiedzi u dzieci w wieku przedszkolnym. Rozwój mowy nie jest procesem wyizolowanym, lecz ściśle związanym z rozwojem ruchowym i poznawczym dziecka, stąd wiele ćwiczeń wspomagających rozwój motoryki dużej i małej, świadomości fonologicznej, percepcji wzrokowej, pamięci i uwagi. Wszystkim ćwiczeniom została nadana forma zabawy, aby dzieci chętnie i aktywnie w nich uczestniczyły.