Pedagogika specjalna (Tom I i II) 
Autor: Deborah Deutsch Smith

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN SA
Wydanie: Warszawa (2009)
Tłumaczenie: Tomasz Hołówka, Saba i Mieczysław Litwińscy, Andrzej P. Zakrzewski
Red. nauk. polskiego wyd. Anna Firkowska-Mankiewicz, Grzegorz Szumski

Podstawowy podręcznik z zakresu pedagogiki specjalnej przybliżający najważniejsze i aktualne zagadnienia tej dyscypliny w Polsce i na świecie. Autorka wyczerpująco omawia zagadnienia poświęcone kontekstowi edukacji specjalnej w dobie obecnych szans i możliwości, indywidualizacji w zakresie planowania kształcenia osób niepełnosprawnych oraz konkretnych rozwiązań w tej dziedzinie. Przybliża wiedzę oraz sposoby pracy z osobami mającymi konkretne zaburzenia czy odchylenia od normy. Pokazuje konkretne rozwiązania dotyczące uczenia się osób upośledzonych umysłowo, dzieci z zaburzeniami mówienia i języka, czy specyficzne problemy dzieci z autyzmem. Szczegółowo prezentuje problemy osób ze niepełnosprawnością złożoną, głuchoniemych oraz z pourazowym uszkodzeniem mózgu. Przedstawia także problemy różnic kulturowych w zakresie kształcenia osób niepełnosprawnych, w tym dwujęzycznych.