Słownik pedagogiczny 
Autor: Czesław Kupisiewicz, Małgorzata Kupisiewicz

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN SA
Wydanie: Warszawa (2009)
Słownik zawiera hasła stricte pedagogiczne oraz dotyczące nauk współdziałających z pedagogiką, w tym zwłaszcza z logiką, metodologią czy teorią informacji. Wiele pojęć dotyczy też pedagogiki specjalnej oraz historii wychowania i myśli pedagogicznej.

Książka prezentuje m.in.: 

  • przystępne, syntetyczne hasła dotyczące szeroko pojętego wychowania i kształcenia oraz nauk pokrewnych
  • ujednolicone znaczenia podstawowych terminów z zakresu nauk pedagogicznych
  • wiedza klasyczna i tradycja umiejętnie połączona ze współczesnym spojrzeniem na pedagogikę 
Wykorzystanie wiedzy naukowej w praktyce jest ciągle niepełne i dalekie od wyczerpania istniejących możliwości. To sprawia, że popularyzacja wiedzy jest nadal potrzebna i do jej zastosowań może się przyczyniać. 

Z recenzji prof. Ziemowita Włodarskiego

Taką [...] koncepcję Słownika uznaliśmy za optymalną dla jego potencjalnych odbiorców, w tym dla maturzystów zainteresowanych problematyką kształcenia i wychowania, słuchaczy kolegiów nauczycielskich, studentów pedagogiki, psychologii i socjologii zapoznających się z podstawami – jak to się ostatnio określa – nauk o edukacji, nauczycieli pogłębiających swoje zawodowe kwalifikacje, rodziców szukających teoretycznego wsparcia w pracy wychowawczej z dziećmi, a także pracowników zakładów kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Czesław Kupisiewicz, profesor zwyczajny, członek rzeczywisty PAN. Przez wiele lat związany z Uniwersytetem Warszawskim, Instytutem Badań Edukacyjnych. Uczestnik wielu zespołów eksperckich, które opracowywały projekty kolejnych reform edukacyjnych w Polsce. Członek Komitetu Prognoz przy Prezydium Pan „Polska 2000 Plus”. Autor licznych publikacji z obszaru dydaktyki, pedagogiki porównawczej i historii myśli pedagogicznej.

Małgorzata Kupisiewicz, doktor habilitowany, pedagog specjalny, pracownik Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, autorka publikacji z zakresu surdopedagog.