Wprawki w czytaniu sylabowym dla uczniów z dysleksją i nie tylko 
Autor: Alicja Małasiewicz

Wydawnictwo: Wydawnictwo HARMONIA
Wydanie: Gdańsk (2008)

"Ćwiczenia zaproponowane w książce są przeznaczone dla uczniów z dysleksją z klas IV–VI, ale z powodzeniem można je wykorzystywać w klasach ponadpodstawowych. Ich zaletą jest to, że uczeń może jednocześnie ćwiczyć naukę biegłego czytania i utrwalać ortografię.
Wprawki wyrazowe zaczynają się od najprostszych sylab. W dalszej kolejności następują wyrazy dwu-, trzy- i czterosylabowe. Dyslektyk ma możliwość ćwiczenia języka i wymowy poprzez specjalnie do tego dobrane wyrazy o różnej budowie słowotwórczej. Pod koniec każdej partii wyrazów z daną trudnością znajdują się wprawki wyrazowe i tekstowe do czytania, w których dłuższe lub trudniejsze wyrazy są podzielone na sylaby” (ze Wstępu).