Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 
Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo Dr Josef Raabe
Wydanie: Warszawa (2008)

Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
to jedyna tego rodzaju publikacja przygotowana do pracy z uczniami klas od I do VI szkoły podstawowej, zawierająca bardzo obszerny zbiór ćwiczeń i kart pracy oraz informacje, które pomogą odpowiednio przygotować dokumentację i indywidualne programy pracy, a opracowane specjalnie dla rodziców materiały w formie gazetek – zawierające praktyczne informacje i wskazówki – pomogą budować pozytywne relacje rodzice – szkoła.

W publikacji zamieszczone są materiały dla uczniów z zaburzeniami percepcji słuchowej, wzrokowej; z problemami z grafomotoryką, z orientacją przestrzenną, z koordynacją wzrokowo-ruchową; z trudnościami w uczeniu się matematyki; z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego, koncentracji uwagi, rozwoju mowy i języka.