Dysleksja. Teoria i praktyka  
Autor: Gavin Reid, Janice Wearmouth

Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Wydanie: Gdańsk (2008)
DYSLEKSJA. Teoria i praktyka to książka przeznaczona dla osób pracujących z osobami dyslektycznymi – nauczycieli, pedagogów, logopedów, psychologów – pragnących poszerzyć swą wiedzę na temat tego problemu. Powinni ją przeczytać wszyscy, którzy starają się tworzyć szkoły przyjazne uczniom z dysleksją. 
Książka dostarcza informacji na temat najnowszych koncepcji dotyczących dysleksji oraz nauczania czytania i pisania. Jak wskazuje sam tytuł, książka składa się z dwóch części. W pierwszej z nich przedstawiono teoretyczne wyjaśnienie zagadnień związanych z etiologią, diagnozą i terapią dysleksji oraz pracą z uczniem dyslektycznym. W części drugiej autorzy wskazują, w jaki sposób wykorzystać te koncepcje teoretyczne w praktyce. Wyjaśniają wiele trudności, których doświadczają dzieci z dysleksją ucząc się czytać i pisać. Wskazują również problemy i wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć pracujący z nimi nauczyciele czy psycholodzy.

Lektura tej książki dostarczyła mi wspaniałych przeżyć: wiele nowych informacji uzupełniających moją wiedzę, pochodzących z badań naukowych aktualnie prowadzonych na świecie, a także znakomitych rozwiązań praktycznych w pracy edukacyjnej i terapeutycznej z uczniami dyslektycznymi. Książka ta […] wciąga i fascynuje. 
Z recenzji prof. zw. dr hab. Marty Bogdanowicz

Autorzy tej książki postrzegają dysleksję jednocześnie na poziomie biologicznym, poznawczym i behawioralnym oraz rozpatrują ją w kontekście kulturowym i społeczno-ekonomicznym. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że autorami tekstów są wybitni naukowcy, od wielu lat zajmujący się problematyką trudności w uczeniu się czytania i pisania o charakterze dyslektycznym.
Z recenzji dr Jolanty DyrdyPATRONI:
Internetowy Serwis Pedagogiczny Reedukacja.pl, Polskie Towarzystwo Dysleksji, Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Dydaktyczne APEX