SPOSÓB NA DYSLEKSJĘ (program komputerowy)
Autor: BPP Marcin Borkowski

Rekomendowany przez  Polskie Towarzystwo Dysleksji program komputerowy wspomagający terapię pedagogiczną. Koncentruje się na najczęstszych przyczynach kłopotów w nauce czytania i poprawnego pisania, rozwijając słuch fonetyczny, analizę i syntezę. Sposób na dysleksję współpracuje z programem komputerowym Dyslektyk 2  i zawiera identycznego nadzorcę i edytor problemów ortograficznych.