DYSLEKTYK II (program komputerowy)
Autor: BPP Marcin Borkowski
Polecany przez terapeutów i rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Dysleksji program komputerowy do wspierania terapii pedagogicznej. Zawiera kilkanaście atrakcyjnych gier rozwijających analizę wzrokową i słuchową, ćwiczących koncentrację uwagi i sprawdzających znajomość ortografi. Dyslektyk 2 współpracuje z programem Sposób na dysleksję.