Gra planszowa - przygoda z głoskami syczącymi i szumiącymi
Autor: Bronisław Rocławski (Glottispol Sp. z o.o.)
Logopedyczno-glottodydaktyczna gra planszowa Przygoda z głoskami syczącymi i szumiącymi służy ćwiczeniu w zabawie słuchu fonemowego, wymowy wyrazów zawierających głoski syczące (s, z, c, dz) i szumiące (sz, ż, cz, dż), uczy wyróżniania głosek w wyrazach (analizowania wyrazów na głoski), doskonali liczenie. Gra ma walory wychowawcze - uczy działania zespołowego. W wyrazach zaznaczono litery podstawowe i niepodstawowe, co powinno ułatwić podział wyrazów na głoski. Wieloznaki są również podane w takiej postaci, że z podziałem na głoski nie powinno być większych problemów.

Więcej: Glottispol Sp. z o.o.