Magiczne cyferki
Autor: Bronisław Rocławski, Katarzyna Rocławska-Dąbecka (Glottispol Sp. z o.o.)
Magiczne cyferki są pomocą do nauki podstaw matematyki. Pozwalają związać liczebniki od zera do dziesięciu z odpowiednimi liczbami, a cyfry z liczebnikami i liczbami. Cyfry są magiczne, gdyż zawierają w sobie informację o liczbie. Cyfra jest podzielona na kolorowe części w zależności od liczby, którą oznacza. Cyfra 5 składa się z 5 kolorowych części, które można policzyć, a tym samym ustalić, że cyfra ta oznacza liczbę "pięć", jest znakiem dla zbioru pięcioelementowego. W zabawie dzieci dobierają do cyfry (liczby) odpowiedni zbiór z pieskami, motylkami itp. Liczby mogą w tych zabawach ukształtować się jako abstrakcja wszystkich zbiorów istniejących, obejmujących po ileś przedmiotów. W matematyce jest to bardzo ważne zadanie.

Więcej: Glottispol Sp. z o.o.