Ogólnopolski Zjazd Osób Jąkających się 2017
Autor: Centrum Wspierania Rozwoju Osobistego i Funkcjonowania Społecznego ARKA

W dniach 19-22 października 2017 r. odbędzie się w Krakowie Ogólnopolski Zjazd Osób Jąkających się. Podczas Zjazdu zorganizowana zostanie m.in. Ogólnopolska Konferencja w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie pod hasłem "Życie z zacięciem. 30 lat Klubów J – ruchu samopomocy osób jąkających się w Polsce".
 
Patronat nad Konferencją przyjęli między innymi: 
 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Jarosław Gowin
 • Polski Związek Logopedów
 • Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Jacek Krupa
Program Konferencji:

8.30–9.30 Rejestracja Uczestników

9.30–10.00 Uroczyste otwarcie Konferencji

Sesja I – 10.00–11.15

Czy jąkaniu można zapobiec? Wczesna interwencja w zaburzeniach płynności mowy u dzieci
– dr hab. Katarzyna Węsierska (Uniwersytet Śląski)

Lubię mówić – kształtowanie umiejętności komunikacyjnych i językowych dzieci z niepłynnością mowy
– dr Maria Faściszewska (Uniwersytet Gdański)

Czy mutyzm to rzeczywiście logoneuroza?
– dr Anna Skoczek (Akademia Ignatianum, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

11.15–11.30 – przerwa kawowa

Sesja II – 11.30–13.00

Ważne pytania dzieci z jąkaniem i ich rodziców (dyskusja)
– mgr Róża Sobocińska (Toruń)

Psychologiczna baza podejścia modyfikacji jąkania
– mgr Lucyna Jankowska-Szafarska (Kraków)

Dziecko jąkające się w przedszkolu i szkole. Problem czy szansa?
– mgr Anna Szerszeńska (Warszawa)

13.00–13.45 – obiad

Sesja III – 13.45–15.45

The Mission of Stuttering (Misja jąkania)
– Benny Ravid (Izrael, honorowy przewodniczący AMBI – Izraelskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających się, jeden z założycieli International Stuttering Association)

Twoim problemem nie jest jąkanie, lecz to, jak na nie patrzysz (Pat Grove)
– 30-letnie doświadczenia Klubów „J” w Polsce – Bogusław Pietrus (Kraków)

Włącz oswajanie na jąkanie
– Paulina Michalska, Monika Cichowska (Kraków)

Przez życie z „J”
– Antoni Kakareko (Gdańsk)

Rola grup samopomocowych i obszary wsparcia w procesie usprawniania komunikacji osób z niepłynnością mowy
– Zdzisław Gładosz (Lublin)

15.45 – zakończenie konferencji


Komitet Naukowy
 • prof. dr hab. Bolesław Faron (Niepubliczny Instytut Kształcenia Nauczycieli WE)
 • prof. dr hab. Tomasz Woźniak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr hab. prof. UP Mirosław Michalik (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
 • dr hab. Katarzyna Węsierska (Uniwersytet Śląski)

Koszt uczestnictwa: 100 zł, studenci 50 zł

Zgłoszenia: kontakt@we.pl, tel. 537 787 249

Nr rachunku dla wpłat za udział w konferencji:
94 1240 1431 1111 0000 1045 3861 (PKO SA I O/Kraków)


Konferencję poprzedzi dodatkowo wydanie książki Życie z zacięciem. Integralny przewodnik po jąkaniu, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Edukacyjnego i wpisuje się w obchody Światowego Dnia Świadomości Jąkania.


Podczas Zjazdu odbędą się dodatkowo również między innymi:

 • wykłady i warsztaty – prowadzone przez autorów niezwykłej książki pt. Życie z zacięciem. Integralny przewodnik po jąkaniu – dla osób jąkających się, rodziców, przyjaciół, logopedów, psychologów, pedagogów, studentów i innych zainteresowanych,
 • Nocne Jotów Rozmowy,
 • Mikrofon dla Wszystkich,
 • aktywne poznawanie Krakowa z przewodnikiem,
 • Bal Balbuta,
 • Wręczenie wyróżnień dla wybitnych osób tworzących Kluby J w pierwszych latach ruchu samopomocowego osób jąkających się – Aniołów Samopomocowych
 • inne atrakcje.

Więcej informacji: https://30latjkrakow.pl/