Światowy Tydzień Mózgu 2016
Autor: Redakcja Reedukacja.pl

W dniach 14-20 marca 2016 obchodzimy Światowy Tydzień Mózgu 2016, którego zadaniem jest popularyzowanie wiedzy o mózgu i układzie nerwowym. Tegoroczne hasło - „Mózgi – mózgom” - ma za cel podkreślenie, że my sami możemy się przyczynić do podejmowania wciąż bardziej skutecznych działań na rzecz profilaktyki i leczenia chorób mózgu za pośrednictwem pogłębiania i propagowania wiedzy o mózgu i jej najnowszych postępów.

W Warszawie organizatorami Tygodnia Mózgu 2016 w Warszawie są Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego (PTBUN), Polskie Towarzystwo Etologiczne (PTEtol) oraz Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Program obejmuje serię 5 wykładów (poniedziałek 14 marca – piątek 18 marca, godz. 18.00), Jarmark Neuro-Naukowy (sobota 19 marca, 11.00-15.00), interaktywną sesję naukową „Zrób to sam: jak możesz sam pomóc swojemu mózgowi” (sobota 19 marca godz. 17.00) oraz warsztaty naukowo-teatralne „Neuro-Teatr” dla dzieci, młodzieży, dorosłych, całych rodzin i Seniorów (piątek 18 marca - niedziela 20 marca).


W Krakowie tydzień mózgu obchodzony będzie pod hasłem „Tajemnice mózgu”. W Auli Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 33 odbędzie się cykl wykładów, tj.:

14 marca - „Stres a depresja”
Prof. dr hab. Bogusława Budziszewska (Zakład Neuroendokrynologii Doświadczalnej, Instytut Farmakologii PAN)

15 marca - „Możliwości usprawniania mocy umysłu w świetle badań nad mózgiem”
Prof. dr hab. Elżbieta Szeląg (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie)

16 marca - „Plastyczny mózg - spojrzenie z perspektywy neuroobrazowania”
Prof. dr hab. Anna Grabowska (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie)

17 marca - „Engram”
Prof. dr hab. Małgorzata Kossut (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie)

18 marca - „Od laboratorium do kliniki: ocena funkcji poznawczych w modelach zwierzęcych”
Dr hab. Agnieszka Nikiforuk (Zakład Badań Nowych Leków, Instytut Farmakologii PAN)

19 marca - „Jak śpi mózg”
Dr Michał Skalski (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

20 marca - „Kiedy emocje kłócą się z rozsądkiem. Eutanazja, eugenika, poligamia”
Prof. dr hab. Jerzy Vetulani (Zakład Biochemii Mózgu, Instytut Farmakologii PAN)

20 marca - Program muzyczno-naukowy „Rozumie mój”
Leszek Długosz i prof. Jerzy Vetulani

14-20 marca - Wystawa plakatów autorstwa Wojciecha Kołka przygotowywanych na „Tydzień Mózgu” w ubiegłych latach.

Wstęp wolny.