Trwa II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe PSTIS
Autor: Redakcja Reedukacja.pl

W dniu dziejszym (16.10.2015 r.) odbywa się w Warszawie II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Przetwarzanie sensoryczne, jego znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania człowieka - ujęcie interdyscyplinarne” organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej (PSTIS), które w tym roku obchodzi 15-lecie działalności. Patronat medialny nad tym ważnym wydarzeniem objął internetowy serwis pedagogiczny Reedukacja.pl

Patronat Medialny:
Reedukacja.pl


Gościem specjalnym Drugiego Międzynarodowego Sympozjum Naukowego jest specjalistka ze Stanów Zjednoczonych Tracy Muran Stackhouse, która należy do czołowych terapeutów zajęciowych i mentorów zaangażowanych w działania na rzecz osób z zaburzeniami neurorozwojowymi, zwłaszcza z kruchym chromosomem X i autyzmem. Wśród prelegentów są również znani polscy specjaliści, w tym dr Bożena Dołyk, dr Andrzej Senderski, dr Anna Mikler-Chwastek, dr Justyna Holka-Pokorska, dr Radosław Piotrowicz oraz Magdalena Okrzasa.

Sympozjum odbywa się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Fundacja Nowe Horyzonty przy ulicy Bobrowieckiej 9 w Warszawie.


PROGRAM SYMPOZJUM
:

9.00 - 9.45 Rejestracja uczestników.

10.00 – 10.15 Uroczyste rozpoczęcie sympozjum.
J. Kazanowska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI

10.15. – 10.45 „XV lat pracy PSTIS - marzenia, osiągnięcia, plany." M. Okrzasa – Instruktor Metody Integracji Sensorycznej (PSTIS)

10.45 -11.15 Wieloprofilowa diagnoza jako podstawa kompleksowego, zintegrowanego procesu terapeutycznego – dr R. Piotrowicz (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa)

11.15 - 12.00 Przerwa kawowa, stoiska

12.00 - 12.45 Zaburzenia integracji sensorycznej- diagnoza czy objaw - dr B. Dołyk (IVG – Międzynarodowe Stowarzyszenie Vojty, Wrocław)

12.45 - 13.25 Rola zmysłu dotyku w rozwoju małego dziecka - dr A. Mikler-Chwastek (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa)

13.25 - 13.55 Perspektywy diagnozy i terapii wybranych zaburzeń psychicznych współwystępujących z deficytami przetwarzania sensorycznego u osób dorosłych - dr J. Holka-Pokorska (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie)

13.55 -14.10 Dyskusja – prowadzący E. Grzybowska, dr M. Wiśniewska (Instruktorzy SI PSTIS)

14.10 - 15.15 obiad, stoiska

15.15 - 16.45 Rozwój koncepcji zaburzeń modulacji sensorycznej (SMD) i obronność sensoryczna jako unikatowe zjawisko - Tracy Muran Stackhouse (Developmental FX, USA)

16.45 - 17.00 Wręczenie Nagród Okolicznościowych

17.00 - 17.30 przerwa kawowa, stoiska

17.30 - 18.15 Diagnostyka i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD) - teoria i praktyka - dr A. Senderski (Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa)

18.15 – 18.30 Dyskusja – prowadzący E. Grzybowska, dr M. Wiśniewska

18.30 – 18.45 Losowanie prezentów przekazanych przez sponsorów i zakończenie Sympozjum

Już wkrótce zapraszamy na relację serwisu Reedukacja.pl z tego wydzarzenia.