Nowa edycja programu Szkoła z Klasą 2.0.
Autor: Centrum Edukacji Obywatelskiej

Program Szkoła z Klasą działa nieprzerwanie od 2002 roku. To kompleksowy program wsparcia całej szkoły: dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów, skierowany do placówek wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Polski. Nauczycielom proponuje ciekawe i skuteczne metody nauczania, a dyrektorów wspiera w niełatwym procesie wprowadzania zmian.

Program skupia się na wykorzystaniu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w codziennej pracy szkolnej. W programie uczniowie pogłębiają umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, współpracy, odpowiedzialnego wykorzystania źródeł i stosowania szkolnej wiedzy w praktyce.

Od 2002 roku w programie wzięło udział 8,5 tys. szkół, 100 tys. nauczycieli i ponad milion uczniów z całej Polski. W programie przygotowano:
  • 8 ścieżek dla nauczycieli (jedna ścieżka do wyboru na semestr)
  • 11 zadań dla dyrektorów (jedno zadanie do wyboru na rok)
Zasady programu

Szósta edycja „Szkoły z Klasą 2.0” trwa cały rok szkolny – od września do końca sierpnia.
 
W tym roku szkoła może zgłosić się do jednej z dwóch wersji programu: płatnej lub bezpłatnej.

W każdej szkole w programie bierze udział Zespół 2.0, złożony z dyrektora i minimum trojga nauczycieli dowolnego przedmiotu. Jeden z nauczycieli zostaje szkolnym koordynatorem, którego zadaniem jest opieka nad całością działań w szkole. Wszyscy członkowie Zespołu 2.0 biorą aktywny udział w programie: realizują swoje zadania oraz wspólnie planują działania i zmiany, które będą chcieli wprowadzić w danym roku szkolnym.

W wersji płatnej uczestnicy opisują zrealizowane zadania i zamieszczają je na platformie Szkoły z Klasą 2.0 - są one dokumentacją ich pracy. Do każdego opisu moderatorzy programu zamieszczają na bieżąco informacje zwrotne wraz ze wskazówkami.
W wersji bezpłatnej to szkolny koordynator programu, na obowiązkowym blogu szkoły, zamieszcza dwa opisy w roku, w których relacjonuje realizację swoich zadań i wspomina o działaniach innych uczestników. Blogowe wpisy akceptowane są przez moderatora blogowego dwa razy do roku. Szkoła może założyć tylko jeden blog.
 
Uczniowie realizują zadania wspólnie z nauczycielami.

Zgłoszenia szkół trwają do 30. września 2015 roku

Więcej informacji: http://www.ceo.org.pl